Privacyverklaring

Slooijer Electro heeft betrouwbaarheid en respect hoog in het vaandel staan. We staan voor een betrouwbare en gewaardeerde dienstverlening aan onze klanten met een open en respectvolle benadering. Goede bescherming van persoonsgegevens is cruciaal. Onze klanten mogen er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slooijer Electro verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij een offerteaanvraag of bij een vraag die u via het contactformulier aan ons stelt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Slooijer Electro verwerkt persoonsgegevens wanneer zij hier een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslag is dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

  • het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
  • het leveren en uitvoeren van het product of dienst;
  • om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, of sociale media;
  • het behandelen van klachten of geschillen.

Bewaartermijn

Slooijer Electro zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Slooijer Electro verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Beveiliging

Slooijer Electro neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het online contactformulier. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacy beleid. Dit beleid is opvraagbaar via bovenstaande link. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.